EHBO en BHV cursussen

 

EHBO Cursus ( 1 dag )
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Thuis op straat of op het werk kunnen zich ernstige tot minder ernstige ongevallen voordoen. Vertrouwt u op de kennis van een voorbij­ganger of collega? Of belt u gewoon een ambulance? U kunt met uw EHBO cursus het verschil maken tussen leven en dood!

Leer tijdens deze cursus reanimeren, het gebruik van de AED en de noodzakelijke basis van EHBO.
EHBO inclusief Reanimatie & AED.Bij goed gevolg: Officieel erkend certificaat (1 jaar geldig).

 • Over de cursus
 • Duur: 8 uur klassikaal.
 • Groepsles.
 • Individueel inschrijven.
 • Check of deze cursus vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar.

Je leert tijdens deze cursus een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij:

 • Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED).
 • Bewusteloosheid, verslikking.
 • Brandwond, huidwond, bloeding.
 • Vergiftiging.
 • Letsel aan botten, spieren en gewrichten.

Herhaling EHBO, het is een must
De herhalingscursus: bestaat uit een deel: het praktijkdeel dat gemiddeld 3 uur duurt.
Met deze cursus leer je alle EHBO vaardigheden die zijn toegespits op de kinderleeftijd 0 tm 12 jaar.
Vaardigheden die je leert tijdens deze cursus zijn:

 • Kind en veiligheid.
 • Het verlenen van eerste hulp.
 • Controle van vitale functies.
 • Reanimatie en AED bij kinderen.
 • Uitwendige verwondingen.
 • Brandwonden.
 • Vergiftiging.
 • Ontwrichting, botbreuken.
 • Kneuzing.
 • Kindemishandeling.
 • Specifieke letsels bij kinderen.
 • En nog veel meer.

De praktijktraining wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Opleiding Eerste Hulp ( oranje kruis 3 dagen )
Een pleister plakken kunnen we allemaal, maar wat als de snee wat dieper is en het bloeden maar niet wil ophouden? Bent u wel eens getuige geweest van een ongeval en wist u niet wat u moest doen? Meegemaakt dat iemand onwel werd? Heeft iemand anders toen hulp geboden? Dat is mooi. Of stond iedereen er bij te kijken, maar deed niets? Dat is jammer.
U kunt leren om te helpen:

 • Leer een situatie inschatten.
 • Voorkom erger.
 • Geef de meldkamer waardevolle informatie.
 • Help het slachtoffer om die kostbare minuten te overbruggen totdat de professionele hulp is gearriveerd U kunt het verschil maken!

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Stoornis van bewustzijn en ademhaling, ernstige bloedingen, shock, brandwonden, kneuzing, verstuiking, ontwrichting, botbreuken, oog­letsels, vergiftiging, elektriciteits­ongevallen, koude/warmteletsels, vervoer over een korte afstand, verbanden en hulpmiddelen, maar ook kinder EHBO komt aan bod. Vanzelfsprekend wordt ook de techniek van het goed reanimeren en het gebruik van de AED aangeleerd.
Tijdens de lessen leren we u ook te voorkomen dat u zichzelf in gevaar brengt en besteden we aandacht aan het goed nagaan wat er gebeurd is (of kan zijn) en dat u duidelijk aan deskundige hulp kunt vertellen wat de situatie is waar de deskundige hulp bij nodig is. U hoeft geen arts te zijn om zinvolle hulp te kunnen verlenen! Een Eerste Hulpverlener kan ook niet alles oplossen. Soms is adequaat alarmeren alles wat je kunt doen, maar misschien kan uw handelen ook een leven redden!

 

Herhaling Eerste Hulp Het Oranje Kruis
(1 dag)

Het Oranje Kruis hanteert een herhalings­systeem om competenties in even en oneven jaren te behandelen. Zo zijn er een zestal competenties die jaarlijks terug-keren, aangevuld met een aantal competenties die afhankelijk zijn van het even of oneven jaar. Na het behalen van alle compenties ontvangt u een verlenging van het diploma Eerste Hulp.
In de eendaagse herhalingstraining worden de vaardigheden verder en dieper uitgewerkt door middel van extra praktijkoefeningen met inzet van een lotusslachtoffer.

BHV Basis Cursus
Onze BHV Basis Cursus bestaat uit twee dagen.
De voordelen van een 2 daagse cursus is dat de training een combinatie van theorie en praktijk is, waardoor er veel afwisseling is en de stof ook beter onthouden wordt. Brand, ontruiming en communicatie ( BOC ) vindt plaats op dag 1.
Denk aan:

 • Brandbestrijding.
 • Gevaren van brand.
 • Deurprocedure en gebruik van diverse blusmiddelen.

Op dag 2 vindt het Levensreddende Eerste Hulp (LEH ) gedeelte plaats.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Reanimeren.
 • Omgaan met een AED.
 • Een bloeding stoppen, en nog veel meer.

Er wordt specifiek naar uw werkzaamheden gekeken zodat deze training voor u als bedrijfs-hulpverlener aansluit bij het bedrijf waar u werkt.
Voor ieder bedrijf is het verplicht om een of meer-dere BHV’ers te hebben. BHV’ers zijn werknemers die een BHV Basis Training hebben gevolgd. Een werknemer die nog nooit een BHV cursus heeft gevolgd of langer dan een jaar geleden, kan zich inschrijven voor deze cursus.
De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15: Het verlenen van eerste hulp bij onge-vallen. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting

BHV Herhalingscursus
Houd je kennis en vaardigheden op peil! Dat kan met de ééndaagse BHV Herhalingscursus. Elk jaar heeft de BHV Herhalingscursus een wisselend thema zodat het steeds weer boeiend is om de cursus te volgen.
Ook kan deze cursus bij u op bedrijf worden gegeven. Hoe fijn is het als uw medewerkers maatwerk op eigen locatie krijgen. Vandaar ook dat wij gebruik maken van erkende certificerings-regelingen, zodat u of uw bedrijf een erkend NEN-EN-ISO gecertificeerd certificaat krijgt.
Wat is nu het doel van de BHV Herhalingscursus?
U krijgt de hoofdpunten van de Basiscursus BHV in het kort. Uiteraard krijgt u nieuwe items die we vertalen naar de praktijk. Er zullen ook leuke opdrachten aan de orde komen. Ook gaat u weer reanimeren en brandjes blussen met diverse blusmiddelen.

EHBO cursussen gaan al door bij 4 cursisten omdat wij het belangrijk vinden dat we elkaar helpen in nood. Bovendien telt elke seconde voor een slachtoffer.

contact@everybodygroep.nl

020 246 04 04

ehbo